CZ / EN

Josef Pleskot

AP atelier

Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier

Komunardů 1529/5170 00 Praha 7 - Holešovice, tel.: +420 220 876 201email: atelier@apatelier.cz


IČO: 14908352
DIČ: CZ521203124

Josef Pleskot se narodil 3. prosince 1952 v Písku. V roce 1979 absolvoval fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde ještě tři roky působil jako asistent na Katedře dějin a teorie architektury. Poté pracoval až do roku 1990 v Krajském projektovém ústavu v Praze. Roku 1991 založil AP atelier.

Spolupracovníci:
Ing. arch. David Ambros
Ing. arch. Markéta Jurečková
Zdeněk Rudolf
Ing. arch. Norbert Schmidt
Ing. arch. Petr Sýkora
Ing. arch. Veronika Škardová
Ing. arch. Jiří Trčka
Ing. arch. Jiří Vlach
Ing. arch. Eva Vopátková
Ing. arch. Michaela Zucconi
Ing. arch. Michaela Košařová
*Ocenění a nominace*

2016

Zlatá Felberova medaile
za významné zásluhy o rozvoj ČVUT v Praze

Cena Vladislava Karfíka za významnou architektonickou realizaci
za soubor staveb v Dolních Vítkovicích v Ostravě
Multifunkční hala Gong, Velký svět techniky, Nástavba Vysoké pece č. 1 - Bolt Tower

Ostravský dům roku 2015
Hudební klub Heligonka
Důl Hlubina Ostrava

Čestné občanství města Litomyšle a klíč od města
udělilo zastupitelstvo města Litomyšle

Zelená střecha roku 2016
1. místo kategorie veřejná zelená střecha roku
Střešní zahrada u Velkého světa techniky Ostrava Dolní Vítkovice

Stavba roku 2016
1. místo za pětileté období 2012-2016 na základě výsledků odborných soutěží

finalista České ceny za architekturu 2016
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli

finalista České ceny za architekturu 2016
Dolní oblast Vítkovic Ostrava

2015

Stavba roku 2015
Nástavba vysoké pece č.1 - Bolt Tower
Ostrava Vítkovice

Stavba roku 2015

nominace na titul
Trojhalí Karolina Ostrava

Mies van der Rohe Award
nominace na cenu
Velký svět techniky Ostrava Vítkovice

Mies van der Rohe Award
nominace na cenu
Bytový dům Procházkova, Praha 4 Podolí

Cena statutárního města České Budějovice
za významný a mimořádný počin, udělená zastupitelstvem města za rok 2014
Josefu Pleskotovi, Norbertu Schmidtovi a bratrům Josefu a Vojtěchu Prokešovým
Kostel Svaté Rodiny České Budějovice

Stavba roku pardubického kraje
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli
zvláštní uznání za mimořádný architektonický přínos
Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli

Ostravský dům roku 2014
Svět techniky Ostrava Vítkovice

Stavba moravskoslezského kraje 2014
cena odborné poroty za rekonstrukci kulturní památky
Trojhalí Nová Karolina Ostrava

2014

Gloria Musaealis
kategorie Muzejní počin roku 2014
Regionální muzeum v Litomyšli

Cena Klubu Za starou Prahu
za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2014
Svět techniky Ostrava Vítkovice

Stavba roku 2014
nominace na titul
Velký svět techniky Ostrava Vítkovice

Stavba roku 2014
Cena veřejnosti
Velký svět techniky Ostrava Vítkovice

Architekt roku 2014
Velký svět techniky Ostrava Vítkovice

Dům dvacetiletí
Multifunkční aula Gong – Ostrava Vítkovice 2013
uděluje statutární město Ostrava ocenění vítězi ankety

2013

Stavba roku 2013
Konverze plynojemu v Národní kulturní památce na Multifunkční aulu Gong
Ostrava Vítkovice

Stavba roku 2013
nominace na titul
Bytový dům Procházkova 3, Praha 4 Podolí

Stavba roku 2013
Cena veřejnosti
Konverze plynojemu na Multifunkční aulu Gong
Dolní Vítkovice Ostrava

Stavba roku 2013
Cena mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture week Praha
za nejlepší architektonickou realizaci
Bytový dům Procházkova 3

Ostravský dům roku 2012
Multifunkční aula Gong Ostrava Vítkovice

Mies van der Rohe Award
nominace na cenu
Konverze plynojemu na Multifunkční aulu Gong
Dolní Vítkovice Ostrava

2009

Mies van der Rohe Award
nominace na cenu
Nové ústředí ČSOB v Praze Radlicích

2008

Grand Prix Obce architektů 2008
hlavní cena v kategorii novostavba
Nové ústředí ČSOB v Praze Radlicích

Grand Prix Obce architektů 2008
česné uznání Ministerstva životního prostředí v kategorii novostavba
Nové ústředí ČSOB v Praze Radlicích

Zlatý certifikát LEED
Nové ústředí ČSOB v Praze Radlicích

2007

Stavba roku 2007
Nové ústředí ČSOB Praha 5

2004

Brick Award 2004
hlavní cena
Průchod valem Prašného mostu v Praze

Piranesi Award
čestné uznání
Generální konzulát České republiky v Mnichově

2003

Mies van der Rohe Award
finalista
Cesta Jelení příkopem Pražský hrad

2001

Mies van der Rohe Award
finalista
Administrativní budova Metrostav
Koželužská a Zenklova, Praha 8

2000

Grand Prix Obce architektů 2000
cena v kategorii krajinářská a zahradní tvorba
Cesta z Opyše do dolního Jeleního příkopu

Grand Prix Obce architektů 2000
čestné uznání v kategorii novostavba
Bytový dům v Horažďovicích


1999

Grand Prix Obce architektů 99
cena v kategorii výtvarné dílo v architektuře
AP Galerie

1997

Mies van der Rohe Award
finalista
Megafyt R - továrna na zpracování léčivých rostlin
Vrané nad Vltavou

1996

Grand Prix Obce architektů 95
hlavní cena
Radnice Benešov

Grand Prix Obce architektů 95
hlavní cena kategorie rekonstrukce
Radnice Benešov

Grand Prix Obce architektů 95
čestné uznání v kategorii bydlení
Vila Vrané nad Vltavou – Březová

Grand Prix Obce architektů 95
čestné uznání kategorie rekonstrukce
Restaurace Lví dvůr Pražský hrad

Grand Prix Obce architektů 95
hlavní cena kategorie novostavba
Megafyt R - továrna na zpracování léčivých rostlin, II.etapa
Vrané nad Vltavou

1993

Grand Prix Obce architektů 93
čestné uznání v kategorii novostavba
Megafyt R – továrna na zpracování léčivých rostlin
Vrané nad Vltavou
Completed

/ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Nová úprava liturgického prostoru / 2018

Spolupráce s Norbertem Schmidtem


Oltářní menza je odvozena ze základního geometrického tvaru – jde o stlačenou půlkouli. Snad může evokovat kalich, pohár nebo studánku, kapku, nebo třeba i abstrahované srdce. Stlačená půlkoule je osazena na trnu z ušlechtilé oceli, tím budí dojem levitace, zároveň slouží jako sepulchrum – schrána pro relikvii. Oblý tvar menzy zajištuje novému liturgickému místu určitou výjimečnost, ale zároveň nachází svůj odraz i v původním centrálním kruhovém svítidle i v půlkruhovém řezovém profilu krypty. Procesní kříž je osazován do otvoru v pravém předním rohu pódia. Přenosné oltářní svíce stojí v jeho levém předním rohu.


Pódium a nová oltářní menza jsou z kararského mramoru. Kámen podtrhuje stálost liturgického místa a souvztažnost a rovnocennost s dosavadními hlavními prvky Plečnikovy liturgické krajiny – s ambony a starým hlavním oltářem a svatostánkem, kterému ponecháváme jeho funkci. Veškerá nová sedadla pro celebranty a ministranty jsou uvnitř původního presbytáře. Sedes hlavního celebranta již není na nejvyšším stupni starého oltáře, kde tato pozice kolidovala se svatostánkem. Nově je umístěno na malém dřevěném stupínku o výšce dvou schodů. Ten je přisazený ke schodišti hlavního oltáře. Je umístěn mimo hlavní osu celé kompozice. Sedes je navrženo jako moderní výkovek z nerezové oceli doplněný přírodní hovězí kůží, která tvoří jeho sedák a opěradlo.

 

foto: Petr Neubert

/ Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Písek / 2018

Spolupráce: Andrej Škripeň, Veronika Škardová a Zdeněk Rudolf. Statika: Vladimír Janata, Excon Beton: Petr Nehasil, Mott MacDonald

Jedná se o stavbu lávky s ocelovou konstrukcí o dvou ramenech s mezipodestou. Dlouhé rameno tvoří visutá konstrukce o rozpětí cca 82 m a kratší rameno tvoří zavěšená konstrukce o rozpětí cca 46 m. Veškeré základové a břehové konstrukce jsou ze železobetonu.

Zahájení: 2013

Foto: Tomáš Souček a Tomáš Malý

/ Klášter Dominikánů - Nový vstup / 2018

Spolupráce s Norbertem Schmidtem, Jiřím Trčkou, Davidem Ambrosem a Michaelou Zucconi

V roce 2018 byla dokončena první zásadní etapa revitalizace celého objektu, která dala klášteru nový vstup, novou fortnu a novou vertikální komunikaci, a tak klášter otevřela veřejnému prostoru města a zároveň zpevnila jeho vnitřní vazby podle současných potřeb užívání. Vestavba nového komunikačního uzlu také zásadně zpřístupnila barokní refektář, který se spolu s nově upraveným foyerem již několik let užívá jako kulturně vzdělávací platforma Dominikánská 8. Nový vstup spolu se schodištěm, výtahem a částí chodeb se vyznačují bohatostí tvarů, která organicky rozvíjí původní barokní substanci. Ta je podpořena střídmostí materiálů a barev a navíc umocněna světlem.

Zahájení 2007

Foto: Tomáš Souček

/ Jiří Kolář/Úšklebek století / 2018

Národní galerie, Palác Kinských.

Kurátorky Marie Klimešová a Milena Kalinovská.
Spolupráce Norbert Schmidt a Michaela Zucconi.

Realizace 2018

Foto: Národní galerie a Eva Vopátková

Zahradní domek

Spolupráce se Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2017

Foto: Tomáš Souček

Pohřební služba Helfi, Praha 4

Spolupráce s Jiřím Vlachem, Norbertem Schmidtem, Michaelou Zucconi, Jiřím Trčkou a Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2018

Foto: Tomáš Souček

Rekonstrukce Vavrečkovy vily ve Zlíně

Spolupráce s Markétou Jurečkovou, Michaelou Košařovou, Janem Mudrou, Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2017

Foto: Tomáš Souček

Galerie Zdeněk Sklenář, Schönkirchovský palác, Mikulandská 7, Praha 1

Spolupráce s Michaelou Zucconi

Realizace 2017

Úvodní instalace: 1685 dní a nocí
Instalace: Jan Merta a Josef Pleskot

Foto: Martin Polák

Klášter dominikánů v Praze - pracovna provinciála

Spolupráce s Norbertem Schmidtem a Michaelou Zucconi

Realiazace 2017

Foto: Tomáš Souček

2 art pro umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

Realizace 2017

Foto: Martin Polák

Náhrobek k hrobce rodiny Červených, Hradec Králové - Pouchovský hřbitov

Realizace: 2016

Rodinný dům B. ve Svitavách

Spolupráce s Norbertem Schmidtem, Michaelou Zucconi a Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Vila v Dejvicích

Spolupráce s Jiřím Vlachem, Matějem Petránkem, Zdeňkem Rudolfem a Evou Vopátkovou

Dokončeno 2016

Foto: Eva Vopátková

Jiří Sozanský: 1969 Rok zlomu

Nová budova Národního muzea v Praze

Kurátor: Josef Pleskot

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Tvář / Příběh ztracení a touha znovunalézání

Madona z Osíka

Spolupráce s Norbertem Schmidtem
Kurátoři: Norbert Schmidt, Jan Royt

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Hudební klub Jaromíra Nohavici Heligonka, Ostrava

Spolupráce s Andrejem Škripněm

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Jaroslav Horejc / Mistr českého art deca

Galerie hlavního města Prahy, Dům u Kamenného zvonu

Spolupráce s Evou Vopátkovou
Kurátorka: Olga Malá

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Landek Park, lidová restaurace

Spolupráce s Jiřím Trčkou, Norbertem Schmidtem a Danielem Hladkým (nábytek)

Realizace 2016

Foto: Tomáš Souček

Kaple Parlamentu České republiky

Spolupráce s Evou Vopátkovou a Norbertem Schmidtem

Realizace 2015

Foto: Tomáš Souček

Foyer barokního refektáře - dominikánský klášter v Praze 1

Spolupráce s Michaelou Zucconi, Jiřím Trčkou a Norbertem Schmidtem

Realizace 2015

Foto: Tomáš Souček

Návštěvnické centrum Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Spolupráce s Petrem Sýkorou a Milanem Šramlem

Realizace 2015

Foto Tomáš Souček

Nástavba Vysoké pece č. 1, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Spolupráce s Petrem Sýkorou, Jiřím Trčkou

Realizace 2015

Foto: Tomáš Souček

Něco nebylo dokončeno

architektonická instalace na průčelí Zámeckého pivovaru v Litomyšli

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Stanislav Podhrázský / Neklidná krása

Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu

Spolupráce s Norbertem Schmidtem a Michaelou Zucconi
Kurátorka: Marie Klimešová

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Obnova kostela Sv. rodiny v Českých Budějovicích

Spolupráce s Norbertem Schmidtem

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Rekonstrukce zámeckého piovovaru v Litomyšli - východní část

Spolupráce s Davidem Ambrosem a Janem Mudrou

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Srdce pro Václava Havla - expozice

http://www.srdceprovaclavahavla.cz/

Realizace 2014

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli

Spolupráce s Davidem Ambrosem, Markem Bartákem, Danielem Křížem, Jiřím Vlachem, Evou Vopátkovou

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Svět techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Spolupráce s Milošem Linhartem, Petrem Sýkorou, Michaelou Košařovou, Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Trojhalí - Nová Karolina v Ostravě

Spolupráce s Jiřím Trčkou, Janem Albrechtem, Michaelou Košařovou, Norbertem Schmidtem

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Vysoká pec č. 1 v Ostravě

Spolupráce s Jiřím Trčkou, Petrem Sýkorou, Michaelou Košařovou, Zdeňkem Rudolfem; ARS Vítkovice; Zdeňkem Sendlerem

Realizace 2014

Foto: Tomáš Souček

Energocentrum, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Spolupráce s Milošem Linhartem a Milanem Šramlem

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Konverze plynojemu v Národní kulturní památce v Dolní oblasti Vítkovice na multifunkční aulu GONG

Spolupráce s Andrejem Škripeněm, Michaelou Košařovou, Danielem Křížem, Milošem Linhartem, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou; Jindřichem Smetanou (scénická technologie)

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Palmovka Park II - ústředí Metrostavu v Praze Libni

Spolupráce s Janem Albrechtem, Davidem Ambrosem, Zdeňkem Rudolfem, Andrejem Škripeněm, Jiřím Trčkou, Jiřím Vlachem

Realizace 2013

Foto: Tomáš Souček
Test

Rodinný dům B. v Litomyšli

Spolupráce s Norbertem Schmidtem, Jiřím Trčkou

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Bytový dům Procházkova 3 v Praze 4

Spolupráce s Petrem Sýkorou, Milošem Linhartem, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou, Martinem Slavíčkem

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Bytový dům Vápencová 1 v Praze 4

Spolupráce s Janem Albrechtem, Michaelou Dytrtovou (Košařovou), Danielem Křížem, Milošem Linhartem, Zdeňkem Rudolfem, Andrejem Škripeněm, Jiřím Vlachem

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Knihkupectví Oliva, Klášter Dominikánů Praha 1

Spolupráce s Norbertem Schmidtem

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

Umělecký kabinet, Ostrava

Spolupráce s Jiřím Vlachem

Realizace 2012

Foto: Tomáš Souček

1 art pro umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

Realizace 2011
Studánka 2012

Foto: Martin Polák

Galerie S Zdeněk Sklenář, Praha 1

Spolupráce s Petrem Sýkorou

Realizace 2011
zničena výbuchem plynu

Foto: Martin Polák

Interiér bytu, Kosárkovo nábřeží, Praha 1

Spolupráce s Michaelou Dytrtovou (Košařovou), Milošem Linhartem, Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2010

Foto: Ivan Němec

Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota, Litomyšl

Kurátor: Jiří Lammel
Realizace 2009

Foto: Martin Polák

Vstupní prostory Nostického paláce v Praze

Spolupráce s Janem Albrechtem, Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2009

Foto: Jan Malý

Sonberk a.s., vinařský dům v Popicích

Spolupráce s Isabelou Grosseovou, Andrejem Škripeňem, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou, Petrem Sýkorou (interiér)

Realizace 2007

Foto: Ivan Němec

Nové ústředí ČSOB Group v Praze-Radlicích

Spolupráce s Davidem Ambrosem, Pavlem Fantou, Markétou Jurečkovou, Helenou Kohlovou, Danielem Křížem, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou

Realizace 2007, interiér 2007

Foto: Ivan Němec

Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli - západní část

Spolupráce s Pavlem Fantou, Isabelou Grosseovou, Danielem Křížem, Veronikou Vaškovou-Škardovou

Realizace 2006

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Bytové domy A2, A3 a A5 U Nemocnice v Litomyšli

Spolupráce na A2, A3 s Davidem Ambrosem, Pavlem Fantou, Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem; na A5 se Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou, Veronikou Vaškovou-Škardovou

Realizace 2002, 2005

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Přednáškový sál v pražské ZOO

Spolupráce s Davidem Ambrosem, Isabelou Grosseovou, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou, Jiřím Vorlem (výtvarná spolupráce)

Realizace 2004

Foto: Petra Hajská

Přístavba ateliéru k rodinnému domu manželů Ševčíkových v Praze - Krči

Spolupráce s Davidem Ambrosem

Realizace 2003

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Půdní byty na Vinohradech, Dykova, Řipská

Spolupráce s Davidem Ambrosem, Radkem Lampou a Zdeňkem Rudolfem

Realizace 2002

Foto: Jan Malý

Generální konzulát ČR v Mnichově, Německo

Spolupráce s Radkem Lampou (soutěž), Zdeňkem Rudolfem, Jitkou Svobodovou, Pavlem Zvěřinou

Realizace 2002

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Úprava nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Spolupráce s Pavlem Fantou, Isabelou Grosseovou, Jiřím Trčkou, Veronikou Vaškovou-Škardovou

Realizace 2002

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Rodinný dům M. ve Lhotě u Dolních Břežan

Spolupráce se Zdeňkem Rudolfem, Filipem Tittelbachem

Realizace 2002

Foto: Tomáš Souček

Cesta Jelením příkopem na Pražském hradě

Spolupráce s Pavlem Rydlem, Jiřím Trčkou; Jitkou Svobodovou, Zdeňkem Rudolfem, Jiřím Trčkou, Janou Vodičkovou Kantorovou; Isabelou Grosseovou

Realizace 1. etapa 1998, 2. etapa 2002, 3. etapa 2003

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Rodinný dům K. v Lipencích

Spolupráce s Peterem Lackem, Radkem Lampou, Jiřím Trčkou, Isabelou Grosseovou (interiér)

Realizace 2001

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Adriena Šimotová / Retrospektiva

Národní galerie v Praze, Veletržní palác

Spolupráce s Jiřím Trčkou
Kurátor: Pavel Brunclík

Realizace 2001
Foto: Jan Malý

10 století architektury, 20. stolet - Místo pro náš život

Pražský hrad, Praha

Spolupráce s Pavlem Fantou, Pavlem Rydlem
Kurátoři: Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš

Realizace 2000

Foto: Jan Malý

Administrativní budova BDO v Praze-Krči

Spolupráce s Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Filipem Tittelbachem

Realizace 2000

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Administrativní budova Metrostavu v Praze-Libni

S Peterem Lackem, Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Jitkou Svobodovou

Realizace 2000

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Bez předsudků: experiment šedesátých let

Národní galerie v Praze, Veletržní palác

Spolupráce s Milenou Kalinovou, Peterem Lackem
Kurátoři: Jana a Jiří Ševčíkovi

Realizace 2000

Fotot: Jan Malý

Seník v ZOO Praha

Spolupráce s Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Pavlem Rydlem, Jiřím Trčkou

Realizace 1999

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Bytový dům v Horažďovicích

Spolupráce s Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Filipem Tittelbachem

Realizace 1998

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Velvyslanectví ČR v Bernu, Švýcarsko

Spolupráce s Peterem Lackem, Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Pavlem Rydlem, Jitkou Svobodovou, Janou Vodičkovou-Kantorovou

Realizace 1997

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Ateliér Karla Malicha, Praha Uhříněves

Spolupráce s Filipem Tittelbachem

Realizace 1997

Foto: Jan Malý

Rekonstrukce Lvího dvora na Pražském hradě

Spolupráce s Vladimírem Krajícem, Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Janou Vodičkovou-Kantorovou

Realizace 1995

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Radnice v Benešově

Spolupráce s Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Janou Vodičkovou-Kantorovou

Realizace 1995

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Vila ve Vraném nad Vltavou

Spolupráce s Vladimírem Krajícem, Radkem Lampou, Zdeňkem Rudolfem, Markem Švimberským, Janou Vodičkovou-Kantorovou

Realizace 1995

Foto: Jan Malý

Továrna Megafyt ve Vraném nad Vltavou

Spolupráce s Radkem Lampou, Peterem Lackem, Zdeňkem Rudolfem

Realizace 1. etapa 1993, 2. etapa 1995, 3. etapa 1996

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Památník bitvy u Jankova

památník, krajinářská úprava

Spolupráce s Janou Vodičkovou
Realizace 1995

Foto: Jana Vodičková
Foto Tomáš Souček Foto Tomáš Souček

Lávka přes Berounku v Radotíně

Spolupráce s Radkem Lampou, Čestmírem Dobešem, Františkem Trčkou, Martinem Trčkou

Realizace 1995

Foto: Jan Malý, Tomáš Souček

Rekonstrukce haly v bývalé továrně Adolfa R. Pleskota na projekční ateliér v Praze-Holešovicích

Realizace 1995

Foto: Tomáš Souček
Projects

/ Vltavská / 2018

Urbanistická a hmotová studie Vltavská Spolupráce: Jiří Trčka, Michaela Košařová, Miloš Linhart

Filharmonická hala - Vltavská

Hotel Karolina Ostrava - urbanistická studie

Spolupráce s Petrem Sýkorou a Davidem Ambrosem

Zahájení 2018

Rezidence parková čtvrť - objekt IA, Basilejské náměstí, Praha 3 - Žižkov

Spolupráce s Milošem Lihnartem, Petrem Sýkorou a Evou Vopátkovou

2018

Rodinný dům s ateliérem, Míkovice

Spolupráce s Petrem Sýkorou

Zahájení 2016

Dostavba Městského divadla v Turnově

Spolupráce s Jiřím Trčkou a Milošem Linhartem

Zahájení 2017

Kostel Nejsv. Srdce Páně/Nová úprava liturgického prostoru

Spolupráce s Norbertem Schmidtem

Zahájení 2017

http://srdcepane.cz/2018/novy-oltar/

Vrch Křížek/Parukářka

Dost místa pro všechny

autorský kolektiv:
Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier
Ing. arch. David Ambros, AP atelier
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, AP atelier
Ing. arch. Michaela Zucconi, AP atelier
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Ing. Zdenek Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury
Ing. Lýdia Šušlíková, Atelier zahradní a krajinářské architektury

Zahájení: 2016

celý projekt ke stažení:

http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/projekty/studie-vrch-svateho-krize-problemy-daneho-uzemi-a-moznosti-reseni-n244412.htm

Josef Pleskot - Zahrada

Návrh na úpravu Česko-Slovenského pavilonu na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018

Spolupráce, kurátor: Norbert Schmidt

Rodinný rekreační objekt Labská

Spolupráce s Evou Vopátkovou, Markétou Jurečkovou, Veronikou Škardovou a Zdeňkem Rudolfem

Zahájení 2017

Revitalizace sklárny Rückl Crystal, Nižbor

Spolupráce s Jiřím Trčkou

Zahájení 2016

DOV Hlubina, Kofola - domov v srdci Ostravy

Spolupráce s Petrem Sýkorou, Milošem Linhartem a Zdeňkem Rudolfem

Zahájení 2016

Rezidence Park Kavčí hory, Praha

Spolupráce s Jiřím Trčkou, Davidem Ambrosem, Michaelou Zucconi, Evou Vopátkovou a Zdeňkem Rudolfem

Zahájení 2014

Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory, Louny

Spoluautor: Mgr. Lenka Sýkorová

Spolupráce s Andrejem Škripněm, Veronikou Škardovou a Zdeňkem Rudolfem

Zahájení 2014
AP Galerie
Prostor AP Galerie

AP galerie

AP Galerie je soukromou " laboratoří " pro výzkum vztahu architektury a současného moderního umění. Výsledky jsou veřejné.

Řešení vychází z předpokladů, že:

1) Modernímu umění, navzdory všem zvyklostem, škodí izolovanost a sterilní čistota prostředí.
Z tohoto důvodu lze jen těžko současné moderní umění odpojit od kyslíku, jímž je přítomnost konkrétního světa.

Naše galerie přiznává, že je součástí holešovického prostoru s výhledy na vrch Vítkov, že je umístěna ve staré továrně s mnoha bizarními souvislostmi, že je součástí pracovního prostředí architektonického AP Atelieru a také že je součástí určitého intelektuálního proudu. Žádnou z věcí nepriorizuje.

2) Modernímu umění odčerpává energii nedostatek přirozeného světla přicházejícího do prostoru viditelným způsobem.
Denní světlo přicházející do naší galerie normálními okny či světlíky je jasně identifikovatelné. Jeho kvalita je řízena použitými materiály na stěnách , stropech a podlaze. Jde o materiály zajišťující jeho transformaci do měkké nekontrastní sametové podoby.

3) Moderní umění jako konkrétní fenomén si vyžaduje naprosto konkrétní reálný prostor se všemi identifikačními znaky moderní architektury.
Veškeré architektonické prvky naší galerie utvářející prostor zajišťují její nesoběstřednost a určitou archetypální srozumitelnost. Tím spoluvytváří naprosto povědomé klidné, a konkrétní prostředí.

V tomto smyslu je AP Galerie konkrétním prostorem pro konkrétní výtvarná díla.

AP Galerie vznikla jako produkt dlouholetého projektu "Prostor pro všechna média " pořádaného ve spolupráci s Galerií MXM. Jádrem myšlenky tohoto projektu je práce na vyrovnání dluhu, který existuje mezi architekturou a volným uměním.

Poznámka: Prostor je koncipován pouze a jen pro shora uvedené důvody. Pokud by nebylo možné jej posuzovat v kategorii "Výtvarné dílo v architektuře" nepřejeme si, aby práce byla přeřazena do jakékoliv jiné kategorie. Její význam vidíme pouze v příspěvku k diskusi, který skýtá kategorie V.

Josef Pleskot


Jan Malý / výstava právě probíhá

2000 + 18 / Fotografování architektury

Foto: Tomáš Souček

Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda

2000 + 16 / 3 + 1

Foto: Tomáš Souček

Tomáš Císařovský

2000 + 15 / RADOST


Foto: Tomáš Souček

Jan Kubíček

SYSTÉMY, STRUKTURY A PROGRESE

Foto: Tomáš Souček

Vladimír Škoda

NEGATIV - POSITIV

Foto: Tomáš Souček

Jitka Válová

2000 + 11 / POZDĚJŠÍ NÁVŠTĚVA

Foto: Hana Hamplová

Kurt Gebauer

2000 + 9 / VÁNOCE

Foto: Jan Malý

Adriena Šimotová II

2000 + 9 / Oh l´ombre, ma lumiére
grafitové čáry čára

Foto: Jan Malý

Vladimír Skrepl

2000 + 8 / Miss Kosmos B. Š.

Foto: Jan Malý

Michal Škoda

2000 + 7 / INSIDEOUTSIDE

Foto: Jan Malý

Jiří David

2000 + 6 / REZ

Foto: Jan Malý

Ivan Kafka

2000 + 6 / SOUVISEJÍCÍ ROZMANITOSTI

Foto: Jan Malý

Viktor Pivovarov

2000 + 5 / LIŠKY A SLAVNOSTI

Foto: Jan Malý

Jitka Svobodová

2000 + 3 / VEDLE MNE

Foto: Jan Malý

Jan Merta

2000 + 2 / *1952

Foto: Jan Malý

Zuzana Hulka

2000 + 2 / MALBA JAKO POSTOJ

Foto: Jan Malý

Antonín Střížek

2000 / OBRAZY

Foto: Jan Malý

Jiří Kovanda

2000 / SLUNEČNICE

Foto: Jan Malý

Adriena Šimotová

2000 - 1 / S KOLEMJDOUCÍM (II)

Foto: Jan Malý

Stanislav Kolíbal

2000 - 1 / 1 NOVÉ PLASTIKY

Foto: Jan Malý

Karel Malich

2000 - 2 / 12.22.02.56

Foto: Jan Malý

Petr Pastrňák, Petr Písařík, Vladimír Skrepl, Ivan Vosecký

2000 - 3 / froté

Foto: Jan Malý

Milena Dopitová, Pavel Humhal, Jiří Kovanda, Pedro Penillo, Štěpánka Šimlová, Beth Zonderman

2000 - 4 / jednoduchá sdělení

Foto: Jan Malý

Otevření nového pracoviště výstavou

2000 - 5 / malba

2018

Z pohádky do pohádky

Spojení 1 art, 2 art, Litomyšl
sezónní instalace
Z pohádky do pohádky )
2016

Tvář / Příběh ztracení a touha znovunalézání

katalog k výstavě Tvář; editor: Norbert Schmidt
vydaly Arbor vitae v Řevnicích, Město Litomyšl a Zámecké návrší, p. o., v roce 2016
Tvář / Příběh ztracení a touha znovunalézání)

2016

Kaple Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Editor: Norbert Schmidt
Vydala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Kaple Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
2014

Cesta Josefa Pleskota Litomyšlí

Kurátor: Pavel Brunclík
Cesta Josefa Pleskota Litomyšlí)

2014

Josef Pleskot, Velký příběh Zámeckého návrší aneb kdy končí historie

Vydalo město Litomyšl
Josef Pleskot, Velký příběh Zámeckého návrší aneb kdy končí historie)
2014

Litomyšl / renesanční město moderní architektury

Autor: Petr Volf
Vydalo: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01, Litomyšl, 2014
Litomyšl. Město, které díky osvícené samosprávě zažívá svou druhou renesanci. Desetitisícová Litomyšl se stala metropolí moderní architektury. Odborníci hovoří o "litomyšlském" zázraku, jehož věhlas překročil hranice České republiky. Tato kniha Přibližuje okolnosti, jak k němu v období let 1990 až 2014 došlo.
Litomyšl / renesanční město moderní architektury)
2013

Příběh Dolních Vítkovic 1492

Autor: Petr Volf
Vydal: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s.

Vyzdvižením zvonu bývalého plynojemu o 1492 centimetrů byl učiněn rozhodující krok, díky němuž mohla být vybudována multifunkční aula GONG.
Ocelové srdce opět ožilo.Příběh Dolních Vítkovic 1492)

2012

Josef Pleskot / Cesta

Gong, Ostrava - Vítkovice

Kurátor: Pavel Brunclík
Josef Pleskot / Cesta)
2012

Jan Světlík a Josef Pleskot / Vítkovická katedrála

Galerie S Zdeněk Sklenář

Kurátor: Hana Šůstková, Josef Pleskot
propagační výstava
Jan Světlík a Josef Pleskot / Vítkovická katedrála)
2012

Josef Pleskot / Bílá v bílé

Galerie S Zdeněk Sklenář

Kurátor: Zdeněk Sklenář
Josef Pleskot / Bílá v bílé)
2012

Josef Pleskot: Na cestě

Editor: Norbert Schmidt
Vydalo nakladatelství Trojhalí Karolina, Ostrava 2012
Josef Pleskot: Na cestě)
2012

Dolní Vítkovice dnes

Autor: Petr Pavliňák
Vydalo: Výtvarné centrum Chagall v Ostravě
Dolní Vítkovice dnes)
2008

Banka se zelenou střechou

Editor: Ivana Šárová
Vydalo: TOP ART studio s.r.o., Praha
Budova je koncipována jako mohutný rošt, který prostupuje zelení. Rostliny na střešní zahradě se rozrůstají a budova přirozeně navazuje na okolní přírodní svahy.
Banka se zelenou střechou)
2007

Pleskot

Galerie Zdeněk Sklenář

Kurátor: Rostislav Koryčánek
Pleskot)
2007

Josef Pleskot, AP atelier, Domy z meziprostoru

Editor: Rostislav Koryčánek
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2007
Josef Pleskot, AP atelier, Domy z meziprostoru)
1997

Josef Pleskot AP atelier

katalog k výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera v roce 1997
Editor: Rostislav Švácha
Josef Pleskot AP atelier)
13/03/2019

Josef Pleskot, architekt.


Český rozhlas, Vltava. Vizitka.

Moderuje Michaela Vrchotová


26/02/2019

Prostor ovlivňuje naši duši

Rozhovor s Josefem Pleskotem.

Katolický týdeník. Autor: Jaroslav Šubrt


14/02/2019

Architektura není jen o stavění, ale i o promyšleném bourání, říká architekt Josef Pleskot

Český rozhlas Dvojka

Host: architekt Josef Pleskot. Moderuje Tereza Kostková


12/01/2019

Stavěl sídla bank i miliardářů. Nejhorší jsou ti, kteří si jen myslí, že mají neomezený rozpočet.

S - Televize Seznam

Barvy byznysu

Video: Adam Junek


08/01/2019

Místo povyku kolem ekologie stačí svetr. Naši předci taky neběhali po domě v trenýrkách, říká Pleskot

S -Televize Seznam

Barvy byznysu

Video: Adam Junek


24/12/2018

Jak jsme našli správný mramor, bylo vyhráno

Seznam zprávy
Videa: Tereza Willoughby


24/11/2018

Dominanta Vinohrad se dočkala nového oltáře

ČT 24
Autoři návrhu jsou architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt.


24/11/2018

Nový oltář v Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Televize Černá Kukla živě


15/11/2018

V Plečnikově kostele je nový oltář

ČTK
Návrh architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta zpracoval sochař Petr Váňa.


12/11/2018

Na Labskou filharmonii jsou Hamburčané hrdí

iDnes.cz
autor: Martin Bajtler
Na Labskou filharmonii jsou Hamburčané hrdí, podobnou chce mít i Praha


15/10/2018

Osobnost plus

Český rozhlas Plus - Osobnost plus. Moderuje Lucie Vopálenská.

26/09/2018

Písek má novou stavbu

Slavnostní převzetí lávky Dagmar Šimkové v Písku.
Písecký Deník cz.

25/09/2018

Otevření lávky v Písku

Český rozhlas - České Budějovice
Jitka Cibulová Vokatá
Dva protínající se šípy spojily břehy Otavy v Písku.

22/09/2018

Mám rád nebe nad hlavou

Český rozhlas - České Budějovice
Hana Soukupová
Vzpomínky architekta Josefa Pleskota v pořadu Jihočeši

20/09/2018

Konference "10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy"

TV ARCHITECT s.r.o.

20. 9. 2018

19/09/2018

Konference Sdružení pro architekturu a rozvoj

Záznam odborné konference Sdružení pro architekturu a rozvoj moderuje Jakub Železný (Česká televize).

22/07/2018

GEN - Galerie elity národa - Josef Pleskot

Česká televize ČT 1, 22.7.2018

15/06/2018

Hradecká stavebka 1968 + 50

TV ARCHITECT, 15.6.2018

14/06/2018

Architektura v betonu 5. díl: Josef Pleskot – Vila v Podolí, Procházkova 3

EARCH.TV, 14.6.2018

20/03/2018

Pleskotova podolská „Tugendhatka“

Vyšehradskej.cz 20.3.2018

06/02/2018

Plečnik & Pleskot se potkávají ve vyhledávaném kostele

ArtZÓNA ČT, 6.2.2018

20/01/2018

Co čeká kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad? Architekt Pleskot navrhl nový oltář

Seznam.cz., 20.1.2018

18/01/2018

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně bude mít nový oltář

Česká televize ČT1, Události, 18.1. 2018

16/12/2017

Stříbrný vítr

ČRo Dvojka 16.12.2017

30/08/2017

Bankovnicví

odborný komentář k architektuře budov centrál bank pro časopis Bankovnictví

16/05/2017

Fokus Václava Moravce / Veřejný prostor

Česká televize ČT24, 16.5.2017

25/01/2017

Budoucím využití Vrchu svatého Kříže na Žižkově

ASAP, Literární revue s Jiřím Podzimkem a Pavlínou Bartoňovou
Česká televize Art, středa 25. ledna 2017

30/11/2016

Cesty Josefa Pleskota

Dokumentární film Jany Chytilové
Česká televize Art, středa 30. listopadu 2016

24/11/2016

Konfrontace Petra Fischera: Maso města Architekti Josef Pleskot a Jakub Cigler

Česká televize Art, 24. listopadu 2016

07/11/2016

Josef Pleskot: Muzealizace x nový život

účast na konferenci Nové tváře starých soch, Litomyšl

25/10/2016

Nová tvář Madony z Osíku

Česká televize Art, Artmix 25. října 2016

11/10/2016

Josef Pleskot: Co je architektura?

přednáška na Fakultě stavební ČVUT

04/10/2016

Martin Vaněk: Pouť za osíckou Madonou

Artalk 4. října 2016

05/08/2016

Jsme bojácní, málo sebevědomí a vystrašení, říká architekt Josef Pleskot

iDnes, 5. srpna 2016

30/07/2016

Josef Pleskot

přednáška na Ars poetika
16/07/2016

Hyde park Civilizace Host: Josef Pleskot, architekt.

Česká televize 24, sobota 16. července 2016

08/07/2016

Marius Winzeler: Tváři v tvář v Litomyšli

Art+Antiques, 7-8/2016, s. 114-115.
10/06/2016

Hledání tváře

panelová debata v kostele Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Martin Janda, Josef Pleskot, Jan Royt
moderoval Norbert Smidt
09/06/2016

Teresie Bečková: Vzácná madona z Osíka dostala současnou tvář

Český rozhlas, Mozaika, 9. června 2016, Mezi nebem a zemí, 11. června 2016

08/06/2016

Martina Schneibergová: Madonna mit neuem Gesicht – – bildende Kunst bei Opernfestival in Litomyšl

Radio Prag, 8. června 2016

23/11/2015

Josef Pleskot: Revitalizace Dolní Vítkovice

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
21/04/2015

Přednáška Josefa Pleskota na fakultě stavební VŠB-TU Ostrava


27/09/2014

Pleskot: Na své domy se chodím tajně dívat. Samozřejmě

Týdeník ECHO 24, 27. září 2014

06/11/2013

O památkové péči II. - Novotvar v historickém jádru

Rostislav Švácha, Josef Pleskot, Benedikt Mohelník OP
debatní večer moderoval Nosbert Schmidt
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. jiljí v Praze

23/08/2013

Jak sladit soukromý a veřejný prostor? zamýšlí se architekt Josef Pleskot

Český rozhlas Radiožurnál, 23. srpna 2013

17/01/2013

Švácha x Pleskot: Památková péče?

debatní večer moderoval Norbert Schmidt
barokní refektář kláštera u Sv. Jiljí v Praze

23/12/2012

Ostravské stopy: Svítící, čoudící a hořící město

iDNES.cz, Ostrava a Moravskoslezský kraj

21/10/2011

Josef Pleskot: Tři kostely

přednáška na konferenci Současná liturgie ve starém kostele
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

27/06/2010

Teresie Bečková: Otevřená klauzura – proměna dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze

Český rozhlas 27.června 2010

25/03/2010

Josef Pleskot: Klášter a ocelárny

přednáška na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

09/12/2003

Na plovárně: Josef Pleskot

Česká televize 2, úterý 9. prosince 2003